Сигурносна блиндор врата
ГСТ ХО7 2Тs Бела

Изолација: Тервол
Надворешна заштита: Електростатички прскана
Сигурноснa брава: Кодирана брава
Цилиндар: Италијански цилиндар
Додатна брава: Да
Потекло: Кина

15.490

(цена со вклучена монтажа на спремен отвор )