Сигурносна блиндор врата
ГСТ Х07 2Тs Кафена

Изолација: Тервол
Надворешна заштита: Трансферно пресликување
Сигурноснa брава: Кодирана брава
Цилиндар: Италијански цилиндар
Додатна брава: Да
Потекло: Кина

15.490

(цена со вклучена монтажа на спремен отвор )