Сигурносна блиндор врата
ГСТ Х07 2Тs Кафена

Изолација: Тервол
Надворешна заштита: Трансферно пресликување
Сигурноснa брава: Кодирана брава
Цилиндар: Securemme K2
Додатна брава: Да
Потекло: Кина

13.690