Сигурносна блиндор врата
ГСТ 1207

Изолација: Саќе
Надворешна заштита: Електростатички прскана
Сигурноснa брава: Кодирана брава
Додатна брава: Не
Потекло: Кина

10.710

(цена со вклучена монтажа на спремен отвор )