Собна врата
Модел Ламитекс Јасен Масив С1

Масивни страници со дебелина 4цм.
Памлекс стакло со дебелина 1цм.
Рачно финално склопена.
Заоблена каса и первази.
Потекло – Македонија.

14.860 за каса до 18цм. (Во цената не е вклучена монтажа и рачка)

Доплата:

За каса од 20цм до 25цм: 615ден.

За каса од 26цм до 30цм: 1.230ден.

За каса од 32цм до 35цм (дводелна): 1.845ден.

За каса од 36цм до 50цм (дводелна): 2.460ден.