Сигурносна блиндор врата
ФХ С 177 2Тs

Изолација: Тервол
Надворешна заштита: Трансферно пресликување
Сигурноснa брава: Кодирана брава
Цилиндар: Securemme K2
Додатна брава: Да
Потекло: Кина

15.370