Сигурносна блиндор врата
ФХ С 210 2Тs

Изолација: Тервол
Надворешна заштита: Трансферно пресликување
Сигурноснa брава: Кодирана брава
Цилиндар: Италијански цилиндар
Додатна брава: Да
Потекло: Кина

16.750

(цена со вклучена монтажа на спремен отвор )