Сигурносна блиндор врата
ФХ С 273 2Тs

Изолација: Тервол
Надворешна заштита: Трансферно пресликување
Сигурноснa брава: Кодирана брава
Цилиндар: Securemme K2
Додатна брава: Да
Потекло: Кина

15.930