Сигурносна блиндор врата
П 2.0

Изолација: Тервол
Надворешна заштита: Обложена со медијапан
Сигурноснa брава: Скриена електронска брава
управувана со телефон и со сигурносна картичка.
Додатна брава: Италијанска брава од брендот Dom-cr
Цилиндар: Dom titan – solid snake
Вграден Аларм
Т-2 8мм мдф облоги

Декоративни внатрешни лајсни
Потекло: ЕУ

61.500

Дополнителни опции:

Каса опшивка: 4.300ден.

Цилиндар од повисока класа Dom Diamant 10.200 ден.

Цилиндар од повисока класа Dom Saturn 2.200 ден.