Сигурносна блиндор врата
П 40 Сива Т2 со блок каса

Изолација: Тервол
Надворешна заштита: Обложена со медијапан
Сигурноснa брава: Италијанска од брендот Dom-cr
Цилиндар: Исео Р7
Декоративни внатрешни лајсни
Додатна брава: Да
Потекло: ЕУ

30.650

(основна цена со вклучена монтажа на спремен отвор )


Дополнителни опции:

Декоративна каса: 4.850ден.

Т2 панел: 600ден. од страна

Цилиндар од повисока класа Dom Diamant 12.200 ден.

Цилиндар од повисока класа Dom Saturn 4.200 ден.