Сигурносна блиндор врата
П 50 Бела Т-2 со еден стакларник

Изолација: Тервол
Надворешна заштита: Обложена со медијапан
Сигурноснa брава: Италијанска од брендот Dom-cr
Цилиндар: Securemme evo K-64
Декоративни внатрешни лајсни
Потекло: ЕУ

50.350

(основна цена со вклучена монтажа на спремен отвор, ширина до 140цм, за во боја се множи со коефициент 1,1 )