Костурот на крилото е од медијапан со дебелина 32мм со појачување на брави и шарки на кој се поставени медијапански панели 4мм. Панелите се исфарбани со заштитна, основна и завршна полиуретанска фарба во бела боја. Дебелината на крилото е 40мм..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *