Сигурносна блиндор врата
ГСТ Х 07 2Тs Бела 120цм

Изолација: Тервол
Надворешна заштита: Електростатички прскана
Сигурноснa брава: Кодирана брава
Цилиндар: Италијански цилиндар
Додатна брава: Не
Потекло: Кина

21.480

(цена со вклучена монтажа на спремен отвор )