Собна врата
Модел ЦПЛ Јасен Масив С1

Масивни страници со дебелина 4цм.
Памлекс стакло со дебелина 1цм.
Рачно финално склопена.
Заоблена каса и первази.
Потекло – Македонија.

17.650 проѕирно стакло (Во цената не е вклучена рачка)

Во цената е вклучена монтажа на спремен отвор и каса до 18цм:


18.650 мат стакло (Во цената не е вклучена рачка)

Во цената е вклучена монтажа на спремен отвор и каса до 18цм:


Доплата:

За каса од 20цм до 25цм: 900ден.

За каса од 26цм до 30цм: 1.800ден.

За каса од 32цм до 35цм (дводелна): 2.400ден.

За каса од 36цм до 50цм (дводелна): 2.800ден.