Сигурносна блиндор врата
ГСТ Г15 120цм

Изолација: Тервол
Надворешна заштита: Електростатички прскана
Сигурноснa брава: Кодирана брава
Цилиндар: Италијански цилиндар
Додатна брава: Не
Потекло: Кина

28.120

(цена со вклучена монтажа на спремен отвор )