Сигурносна блиндор врата
П 40 Сива Т2 со блок каса

Изолација: Тервол
Надворешна заштита: Обложена со медијапан
Сигурноснa брава: од брендот Dom-cr
Цилиндар: Исео Р7
Декоративни внатрешни лајсни
Додатна брава: Да
Потекло: ЕУ

37.960

(основна цена со вклучена монтажа на спремен отвор, во цена вклучени Т2 панели од две страни )


Дополнителни опции:

Декоративна каса: 5.730ден.

Т2 панел: 1.300ден. од страна

Цилиндар од повисока класа Dom Diamant 15.400 ден.

Цилиндар од повисока класа Dom Saturn 5.900 ден.