НАДВОРЕШНИ РОЛЕТНИ

НАЧИНИ НА ОТВАРАЊЕ


Рачно отварање

– Јаже со автомат

Управување со електромотор

– Копче

– Далечинско управување

– Системи за централно управување

– Системи со можност за неделно или месечно програмирање