Сигурносна блиндор врата
П 50 Храст Т-2 со три стакларника

Изолација: Тервол
Надворешна заштита: Обложена со медијапан
Сигурноснa брава: Италијанска од брендот Dom-cr
Цилиндар: Securemme evo K-64
Декоративни внатрешни лајсни
Потекло: ЕУ

79.100

(основна цена со вклучена монтажа на спремен отвор, ширина до 180цм, висина до 250цм)